Pärnu tantsib

Alustasin tantsimist 12 aastaselt kooli huviringis. Edasi viisid teed
Gabriele Moe- ja Tantsukooli ridadesse, kus õppisin gümnaasiumi lõpuni erinevate õpetajate käe all mitmeid stiile ballettist tänavatantsuni.
Pärast kooli lõpetamist asusin õppima TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
tantsukunsti erialale, kus aastate jooksul sai kõige kodusemaks
kaasaegne tants ning kontaktimprovisatsioon. Oma teel tantsijana olen osalenud mitmetes lavastustes nii õpingute ajal akadeemias kui ka juba sellele eelnevalt.

Tantsutundides pean oluliseks, et tantsutehnika ning loovus käiksid
käsikäes, üksteist toetades. Lisaks pean tähtsaks, et tantsija õpiks
tunnetama enda keha võimalusi nii individuaalselt kui ka suhtes ruumi,
muusika või kaastantsijaga ning tunneks end liikudes julgelt, vabalt ja
iseendana.

Tänaseks olen olnud võimlemisega seotud 18 aastat. See on endaga kaasa toonud erinevaid võistluseid ning auhinnalisi kohti nii akrobaatikas, rühmvõimlemises kui ka fitnessis. Tegutsen treenerina Võimlemiskoolis Rüht ning liikumisõpetajana lasteaias. Olen läbinud nii EEVL kui ka TLÜ poolt korraldatud võimlemis- ning liikumisalaseid koolitusi.

Minu tunni eesmärgiks on arendada lastes painduvust, koordinatsiooni ning osavust, et tantsutundides õpitavates tantsudes põimuks plastika- ning akrobaatikaelemendid, mis avardavad tantsu väljendusvahendeid.